Privacy

PRIVACYVERKLARING MAY BEAUTY CONCEPT

May Beauty Concept geeft veel om jouw huid maar ook om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen.
Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving over privacy. Dit betekent onder andere dat wij onze doeleinden in deze privacyverklaring duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken. Wij zullen:
 • Jou toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Alle benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan de partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website https://maybeautyconcept.nl/ en op de dienstverlening van May Beauty Concept.

Wie is May Beauty Concept?

May Beauty Concept is een onderneming van May Cornelissen, het is een eenmanszaak gevestigd aan de Oostzeedijk Beneden 109 te Rotterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77621433. May Cornelissen is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
In deze verklaring beschrijven wij welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid mag je natuurlijk contact met ons opnemen, voor privacy gerelateerde vragen kun je een mail sturen naar [email protected].

Jouw gegevens en met welk doel en op basis van welke grondslag May Beauty Concept deze verwerkt

May Beauty Concept verwerkt jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze dienstverlening. May Beauty Concept heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
May Beauty Concept vindt het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. In het CRM systeem worden dan ook jouw naam, e-mail, eventueel telefoonnummer en afgenomen diensten opgeslagen. Dit is uit een commercieel belang.
May Beauty Concept heeft ook een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Deze gegevens worden verwijderd zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer benaderd te willen worden. In elke nieuwsbrief die wordt verzonden heb jij de mogelijkheid je uit te schrijven.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt May Beauty Concept jouw naam, indien gewenst het factuuradres, klantnummer, e-mailadres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kan jouw betaling niet verwerkt worden. Deze gegevens zijn dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen deze gegevens 7 jaar bewaard te worden. Na deze periode zal May Beauty Concept deze gegevens van jou verwijderen.

May Beauty Concept maakt op de website www.maybeautyconcept.nl gebruik van functionele, analytische en tracking (marketing) cookies. May Beauty Concept zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics om de werking en vindbaarheid van de website te optimaliseren en is aan de bewaartermijnen van Google gebonden. May Beauty Concept zal hieromtrent een verwerkersovereenkomst met Google sluiten.

Deze analytische dienst van Google maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
Wanneer jij niet (meer) wilt dat May Beauty Concept cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven.
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media bedrijven. Op de website van May Beauty Concept zijn social media buttons geplaatst. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook en Instagram cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen. Daarom vragen we je bij een bezoek aan onze website vooraf met een ondubbelzinnige en actieve handeling toestemming te geven voor het plaatsen en raadplegen van deze tracking cookies.

Deelt May Beauty Concept jouw persoonsgegevens met derden?

May Beauty Concept verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Jouw gegevens worden ook niet met derden gedeeld, anders dan om aan wettelijke, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. May Beauty Concept blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke derden verwerken gegevens in opdracht van May Beauty Concept?

1. Webhosting, e-mail en back-up door The Conversion Department

May Beauty Concept neemt webhosting-, back-up en e-maildiensten af bij The Conversion Department. The Conversion Department verwerkt gegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. The Conversion Department heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, corruptie en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

2. Financiele administratie door Lux Accountants

Voor de facturatie en de financiële administratie maakt May Beauty Concept gebruik van de diensten van Lux accountants. Zij verwerken jouw naam, adres, een eventueel klantnummer, e-mailadres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kan jouw betaling niet verwerkt worden. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen deze gegevens 7 jaar bewaard te worden. Na deze periode zal May Beauty Concept deze gegevens van jou verwijderen.

Hoe beschermt en beveiligt May Beauty Concept jouw persoonsgegevens?

May Beauty Concept neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

May Beauty Concept heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, dit betreffen zowel technische maatregelen als organisatorische maatregelen:
 • Wij maken gebruik van antivirus software en beveiligingssoftware
 • Onze website heeft een firewall
 • Wij maken met regelmaat een back-up
 • Wij werken met veilige wachtwoorden in een beschermde online omgeving
 • Wij nemen maatregelen om bij een incident de toegang tot de persoonsgegevens te herstellen
 • wij zorgen voor het periodiek testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen (plan-do-check-act).

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Recht op wijziging

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van May Beauty Concept. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Stuur ons jouw verzoek door een mail te sturen aan [email protected]. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Slotbepaling

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Opgesteld en van kracht met ingang van 1 februari 2021

Cookie beleid MAY Beauty Concept

1. Introductie

Op onze site, https://maybeautyconcept.nl (hierna: “de site”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij je over het gebruik van cookies op onze site.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in je winkelmand bewaard blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

5.2 Analytische cookies

Omdat statistieken anoniem worden verzameld wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen analytische cookies.

5.3 Marketing/Tracking cookies

Marketing-/tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker op deze site of op verschillende sites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

5.4 Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.
Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

6. Geplaatste cookies

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Elementor

7. Toestemming

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een banner met uitleg over cookies. Zodra je op ‘Alle cookies’ klikt, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

8. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
 • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op gegevens portabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

9. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.
Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kun je contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

May Cornelissen

Website: https://maybeautyconcept.nl
Email: [email protected]

Deze Cookieverklaring is opgesteld op 1 februari 2021 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.